Košické rozprávkové Vianoce 10.12.2014

Vianoce na Hlavnej Košice Staré mesto 17.12.2014