Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Mladý astronóm

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 14:30 Mladý astronóm Popradská 53821
streda 14:30 Mladý astronóm Galileo Popradská 53831
streda 16:30 Mladý astronóm - najmenší Popradská 53832
štvrtok 14:30 Mladý astronóm Popradská 53841
štvrtok 16:30 Mladý astronóm Pallas Popradská 53842

Mladý astronóm