Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Gymnastika

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 14:00 Gymnastika Juhoslovanská 22011
pondelok 15:30 Gymnastika Juhoslovanská 22012
utorok 14:30 Gymnastika Juhoslovanská 22021
utorok 16:00 Gymnastika Charkovská 19221
streda 14:30 Gymnastika Charkovská 12031
štvrtok 15:00 Gymnastika Juhoslovanská 22041

Joga pre deti

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
štvrtok 16:00 Joga pre deti Juhoslovanská 26744
piatok 14:30 Joga pre deti Popradská 56755