Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Varenie

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
streda 16:30 Varenie Popradská 56331
štvrtok 14:30 Varenie Juhoslovanská 26341