Slniečko - materské kluby

Milé mamičky a detičky,

materské centrá centra voľného času Slniečko, sú tu pre Vás na týchto našich pracoviskách: 

  • Charkovská 1
  • Juhoslovanská 2
  • Orgovánová 5
  • Popradská 86

Iné klubové činnosti – hudobné skupiny, aerobic, Slniečko, ...

10 €/ osoba permanentka

2 € / osoba

10 vstupov

jednorazový vstup

V ponuke je detská herňa, ak čakáte s dieťatkom na staršieho súrodenca, ktorý je napríklad na záujmovom útvare (krúžku), ale aj materské centrum, ktoré otvára priestor deťom nadväzovať prvé kontakty, poskytuje zázemie mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty a vytvára podmienky na rozvíjanie vzťahu medzi deťmi a ich rodičmi. 

Otváracie pokladničné hodiny pre verejnosť

Elokované pracovisko Popradská 86, Košice

Streda:   10,00 – 13,00     14,00 – 18,00

Štvrtok:    7,30 - 12,00     13,00 – 15,30