Škola plná talentov - SUPERŠKOLA

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice a Žiacky parlament mesta Košice

Magistrát mesta Košice - oddelenie školstva, referát športu a mládeže a referát marketingu a kultúry. 

Realizácia súťaže 

Súťaž je určená žiakom košických  škôl s cieľom podporiť tvorivosť a schopnosti žiakov, a tak podporovať adekvátne trávenie voľného času s možnosťou porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi v rôznych oblastiach. Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Košice získavajú priestor neformálnym vzdelávaním získať potrebné zručnosti pre organizovanie rôznych činností.

Finále súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV–SUPER ŠKOLA bude prebiehať počas Dní mesta Košice v máji 2019.

Dátum konaniaNázov                                                                                      Informácie k jednotlivým kolám        
sept. - marecZbieram, zbieraš, zbierame (zber papiera)propozície zber papiera
výsledková listina
okt. - dec.O skleneného Centruška - súťaž školských časopisov, foto  propozície časopis 
január 2019Súťaž v PC - tvorba prezentáciípropozície PCprihláška
výsledková listina
február 2019KOŠICE STAR 2018 - spevácka súťažpropozície Košice starprihláška
marec 2019DANCE CITY 2018 - tanečná súťažpropozícievýsledková listina
apríl 2019Dobývanie košického hradu (športovo-branné)propozície a prihláška
výsledková listina