Škola plná talentov - SUPERŠKOLA

Organizátor a spoluorganizátor súťaže

Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice a Žiacky parlament mesta Košice

Magistrát mesta Košice - oddelenie strategického rozvoja - referát školstva, športu a mládeže a referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD.,MPH. 

Realizácia súťaže 

Súťaž je určená žiakom košických  škôl s cieľom podporiť tvorivosť a schopnosti žiakov, a tak podporovať adekvátne trávenie voľného času s možnosťou porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi v rôznych oblastiach. Členovia mládežníckeho parlamentu mesta Košice získavajú priestor neformálnym vzdelávaním získať potrebné zručnosti pre organizovanie rôznych činností. Finále súťaže ŠKOLA PLNÁ TALENTOV–SUPER ŠKOLA bude prebiehať počas Dní mesta Košice v máji 2018.

   Dátum konaniaNázov                                                                                          Informácie k jednotlivým kolám        
   sept. - marecZbieram, zbieraš, zbierame (zber papiera)propozícievýsl.listina
   okt. - dec.O skleneného Centruška - súťaž školských časopisov, foto   propozícieprihláškavýsl.listina
   január 2018Súťaž v PC - tvorba prezentácií prop. a prihl.výsl.listina
   február 2018KOŠICE STAR 2018 - spevácka súťaž propozícieharmonogramvýsl.listina
   marec 2018DANCE CITY 2018 - tanečná súťaž propozícieprihláška leták
   výsl.listina: 19.4.201820.4.2018 harmonogram súťaže
   apríl 2018Dobývanie Košického hradu (športovo-branné)propozícieprihláškavýsl.listina