Planetárium a hvezdáreň

Planetárium pre verejnosť 2018

ALBEDO ARCHÍV

Pri skupinovej návšteve planetária je potrebné doniesť so sebou prezenčnú listinu skupiny s pečiatkou školy, alebo prezenčnú listinu s podpismi detí pri každom mene. Ďakujeme!

Prihláste svoju školu na program - prihláška