Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Bedminton

Deň Čas ZÚ - informácie Pracovisko Variabilný symbol
streda 14:30 Bedminton Juhoslovanská 20511
streda 16:00 Bedminton Juhoslovanská 20512
pondelok 14:30 Bedminton Kalimero 50511
utorok 14:00 Bedminton Charkovská 10521
streda 14:30 Bedminton Popradská 50531
štvrtok 15:30 Bedminton Popradská 50541
piatok 14:30 Bedminton Charkovská 10551
piatok 16:00 Bedminton Charkovská 10552
 

Basketbal

Deň Čas ZÚ - informácie Pracovisko Variabilný symbol
štvrtok 14:00 Basketbal Juhoslovanská 28810
piatok 16:00 Basketbal Juhoslovanská 28811