OZNAM!!!

      Pri skupinovej návšteve planetária je potrebné doniesť so sebou prezenčnú listinu                     skupiny s pečiatkou školy, alebo prezenčnú listinu s podpismi detí pri každom mene.                                                                              Ďakujeme.