Detské narodeninové oslavy

 

Centrum voľného času Vám ponúka organizovanie detských narodeninových osláv v priestoroch CVČ, na všetkých našich elokovaných pracoviskách. Pre vaše dieťa a jeho kamarátov pripravíme program plný hier a zábavy. Priebeh oslavy navrhneme a upravíme podľa vašich požiadaviek.

Časový návrh narodeninovej oslavy:

 • 10 min pred začiatkom - príchod oslávenca s doprovodom
 • privítanie gratulantov, zoznámenie sa priestormi, maľovanie na tvár gratulantov
 • gratulácie, slávnostné sfúknutie sviečok na torte
 • hry a súťaže - 1.časť (podľa veku a záujmu oslávenca/ detí)
 • občerstvenie, tanečná diskotéka s animátorskými prvkamihry a súťaže - 2.časť

Platba za narodeninovú oslavu - podľa usmernenia k poplatkom 2018/2019 - nájdete tu!

               Oslavy sú určené pre deti s prítomnosťou maximálne dvoch rodičov.                                                                               Rodinné oslavy neorganizujeme!

Narodeninové oslavy si je potrebné objednať minimálne 2 týždne vopred! V cene je zahrnuté: priestory CVČ, prevádzka, základný program - aktivity pre deti, pomôcky a hračky.

Možnosť obohatiť narodeninovú oslavu o rozšírené služby:  

 • Slávnostná výzdoba - girlandy,dekorácie, výzdoba stola ,slávnostné prestieranie 13€
 • Občerstvenie 1 - detské šampanské,  džús, tyčinky, chrumky, koláčiky malé (2 ks/os.),             chuťovka (3 ks/os.) 4€/os.
 • Občerstvenie 2 - detské šampanské,  džús, tyčinky, chrumky, koláčiky malé (2 ks/os.),             chuťovka (3 ks/os.), ovocie, malý darček pre oslávenca 6,50€/os.
 • Torta podľa výberu od 17€ (jogurtová, alebo čokoládovo-banánová) 

Výzdoba tematická:

 • Pirátska výzdoba 25€
 • Oslava na zámku 25€

Platba za výzdobu a občerstvenie sa platí na č.ú. SK41 5600 0000 0004 9561 9007.

Na všetky Vaše otázky radi odpovieme na cvc@cvckosice.sk. 

Tešíme sa na Vás!