O nás

je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže. Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže. 

Často kladené otázky

Dokumenty

Naši partneri

Rada školského zariadenia CVČ

Základná organizácia odborového zväzu PŠaV pri CVČ

Zamestnanci centra voľného času