Záujmové útvary na EP Charkovská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Čas Záujmový útvar Pracovisko Variabilný symbol
štvrtok 17:00 Angličtina hrou Charkovská 10241
streda 16:30 Atletika Charkovská 19231
utorok 14:00 Bedminton Charkovská 10521
piatok 14:30 Bedminton Charkovská 10551
piatok 16:00 Bedminton Charkovská 10552
utorok 16:00 Elektronik Charkovská 11221
štvrtok 14:00 Florbal Charkovská 11541
piatok 17:00 Futbal Charkovská 18041
štvrtok 17:00 Futbal Charkovská 18041
streda 14:30 Gymnastika Charkovská 12031
utorok 16:00 Gymnastika pre najmenších Charkovská 19221
štvrtok 14:30 Integráčik Charkovská 16741
štvrtok 16:00 Krok za krokom Charkovská 13041
pondelok 17:00 Ľudový spev a tanec Charkovská 13511
štvrtok 16:00 Mladý sokoliar Charkovská 14641
utorok 16:00 Mladý sokoliar Charkovská 14641
pondelok 14:00 Streľba Charkovská 15811
pondelok 16:00 Šach Charkovská 15911
streda 17:00 Tvorivé dielne Charkovská 16221
štvrtok 14:00 Zumba Charkovská 17141
streda 14:30 Zumba Charkovská 17131