Záujmové útvary na EP Charkovská

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
piatok 15:30 Atletika 8717 Charkovská
piatok 13:30 Bedminton 8716 Charkovská
streda 16:00 Bedminton 8649 Charkovská
utorok 14:00 Bedminton 8710 Charkovská
utorok 16:15 Elektronik 9227 Charkovská
štvrtok 14:15 Florbal 9144 Charkovská
štvrtok 15:30 Florbal 9145 Charkovská
piatok 17:00 Futbal 92282 Charkovská
štvrtok 17:00 Futbal 92281 Charkovská
streda 16:00 Gymnastika 8713 Charkovská
štvrtok 14:30 Integráčik 8764 Charkovská
streda 14:30 Jumping - trampolínky  8712 Charkovská
utorok 16:00 Jumping - trampolínky  8711 Charkovská
štvrtok 16:00 Krok za krokom 8715 Charkovská
štvrtok 14:00 Ľudový spev a tanec 9233 Charkovská
utorok 17:00 Ľudový spev a tanec 8647 Charkovská
štvrtok 16:00 Mladý sokoliar 9235 Charkovská
štvrtok 14:00 Stolný tenis 8714 Charkovská
utorok 16:00 Streľba 8703 Charkovská
utorok 14:30 Šach 8702 Charkovská
streda 14:00 Varenie 8648 Charkovská