Záujmové útvary na EP Charkovská

utorok

14:00

Bedminton 8710

utorok

14:30

Šach 8702

utorok

16:00

Jumping - cvičenie na trampolínkach 8711

utorok

16:00

Elektronik 9227

utorok 16:00 Mladý sokoliar

utorok

16:00

Streľba 8703

utorok

17:00

Ľudový spev a tanec 8647

streda

14:00

Varenie 8648

streda

14:00

Basketbal 9141

streda

14:30

Jumping - cvičenie na trampolínkach 8712

streda

15:30

Loptové hry 9142

streda

16:00

Varenie 8649

streda

16:00

Gymnastika 8713

štvrtok

14:00

Florbal 9144

štvrtok

14:00

Stolný tenis 8714

štvrtok

14:30

Integráčik 8764

štvrtok

15:30

Florbal 9145

štvrtok

16:00

Krok za krokom 8715

štvrtok

16:00

Mladý sokoliar 9235

štvrtok

17:00

Angličtina hrou 9233

štvrtok

17:00

Desatoro starostlivosti o zvieratá 9158

štvrtok

17:00

Futbal 9228

piatok

13:30

Bedminton 8716

piatok

15:30

Atletika 8717

piatok

17:00

Futbal 9229