Záujmové útvary na EP Charkovská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS EP
štvrtok 16:00 Aj hrou 10241 Charkovská
štvrtok 17:00 Aj hrou 10242 Charkovská
piatok 16:00 Aj hrou 10251 Charkovská
streda 16:00 Atletika 10131 Charkovská
utorok 14:00 Bedminton 10521 Charkovská
streda 14:00 Bedminton 10531 Charkovská
utorok 16:00 Cvičenie s deťmi 10721 Charkovská
štvrtok 16:00 Divadlo a herectvo 13041 Charkovská
streda 16:00 Elektronik 11231 Charkovská
štvrtok 14:00 Florbal 11541 Charkovská
štvrtok 15:30 Florbal 11542 Charkovská
streda 16:00 Fotografovanie D+R 11631 Charkovská
piatok 14:00 Fotografovanie/modeling 11651 Charkovská
streda 14:00 Gymnastika 12031 Charkovská
piatok 16:00 Hip hop 12151 Charkovská
štvrtok 14:30 Integráčik 17941 Charkovská
utorok 16:00 Krok za krokom 13021 Charkovská
piatok 14:30 Letecký modelár 13251 Charkovská
pondelok 16:45 Ľudový spev a tanec 13511 Charkovská
štvrtok 16:00 Mladý sokoliar 14641 Charkovská
pondelok 14:00 Mladý spevák speváčka 14711 Charkovská
streda 14:30 Módny dizajn 12831 Charkovská
pondelok 16:00 Muzikálová hviezda 14712 Charkovská
pondelok 13:30 Streľba 85811 Charkovská
piatok 16:00 Streľba 15851 Charkovská
pondelok 16:00 Šach 15911 Charkovská
štvrtok 16:00 Teeneger 18541 Charkovská
utorok 17:00 Tvorivé dielne 16221 Charkovská
štvrtok 14:00 Zumba 17141 Charkovská
piatok 14:00 Zumba 17151 Charkovská