Záujmové útvary na EP Kórejská

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
utorok 16:00 Výtvarné umenie 8359 Kórejská
utorok 16:00 Mladý ilustrátor 1000 Kórejská
streda 16:00 Stolný tenis 8756 Kórejská