Záujmové útvary na EP Kórejská

utorok

16:00

Výtvarné umenie 8359

utorok

16:00

Desatoro starostlivosti o zvieratá 9154

streda

16:00

Stolný tenis 8756