Záujmové útvary na EP Kórejská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS EP
piatok 16:00 Divadlo a herectvo 30951 Kórejská
utorok 16:00 Krížom krážom 32921 Kórejská
streda 16:00 Krížom krážom  32931 Kórejská
dohodou Mladý kynológ od októbra Kórejská
utorok 16:00 Výtvarné umenie 36221 Kórejská