Záujmové útvary na EP Juhoslovanská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

ROZTANCUJME Ťahanovce!!!

Deň Čas Záujmový útvar Pracovisko Variabilný symbol
piatok 15:30 Angličtina hrou Juhoslovanská 20251
utorok 16:30 Angličtina hrou Juhoslovanská 20231
piatok 14:30 Automodelári Juhoslovanská 21851
piatok 16:00 Basketbal Juhoslovanská 28811
štvrtok 14:00 Basketbal Juhoslovanská 28810
streda 16:00 Bedminton Juhoslovanská 20512
streda 14:30 Bedminton Juhoslovanská 20511
utorok 14:30 Cvičenie s deťmi Juhoslovanská 20721
piatok 14:30 Detská filmová spoločnosť Juhoslovanská 20851
utorok 15:30 Florbal Juhoslovanská 21522
utorok 14:00 Florbal Juhoslovanská 21521
utorok 14:30 Fotografovanie Juhoslovanská 21621
pondelok 14:00 Gymnastika Juhoslovanská 22011
pondelok 15:30 Gymnastika Juhoslovanská 22012
štvrtok 15:00 Gymnastika Juhoslovanská 22041
utorok 14:30 Gymnastika Juhoslovanská 22021
pon,str 17:00,18:00 Karate deti a rodičia Juhoslovanská 42611
piatok 16:30 Keramika Juhoslovanská 22751
pon, str 15:30 Kreatívko Stardance Juhoslovanská 21332
str,pia 16:00 Kreatívko mini Stardance Juhoslovanská 21335
štvrtok 14:30 Letecký modelár Juhoslovanská 23241
pondelok 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23511
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23512
streda 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23513
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23514
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23515
str,štv 14:30 Moderný tanec Stardance Juhoslovanská 27541
štvrtok 16:00 Moderný tanec Stardance Juhoslovanská 27542
ut, str 17:00 Moderný tanec Hviezdička Juhoslovanská 97555
piatok 15:00 Scénický tanec Stardance Juhoslovanská 29151
piatok 14:30 Streľba Juhoslovanská 25851
pondelok 14:30 Streľba Juhoslovanská 25831
pondelok 16:00 Streľba Juhoslovanská 25832
štvrtok 16:00 Streľba Juhoslovanská 25841
štvrtok 16:00 Výtvarné experimenty Juhoslovanská 26541
utorok 9:30 Yamaha hudba Juhoslovanská 97911

Záujmová činnosť na EP Juhoslovanská 2, Košice