Záujmové útvary na EP Juhoslovanská

utorok

14:00

Fotografovanie 8671

utorok

14:00

Bedminton 9139

utorok

14:00

Gymnastika 8736

pondelok 

14:00

Florbal 9220

utorok

15:30

Bedminton 9140

utorok

15:30

Gymnastika 8737

pondelok 

15:30

Florbal 9225

utorok

16:00

Fotografovanie 8672

streda

14:00

Desatoro starostlivosti o zvieratá 9155

streda

14:00

Streľba 8673

streda

14:30

Moderný tanec Stardance 8655

streda

16:00

Aj hrou 9218

streda

16:00

Streľba 8674

streda

17:00

Španielčina hrou 8658

streda, piatok

16:00

Moderný tanec Stardance mini 8657

štvrtok

14:00

Gymnastika 8740

štvrtok

14:30

Letecký modelár 8675

štvrtok

16:00

Výtvarné experimenty 8680

štvrtok

17:30

Aj hrou 8682

piatok

16:30

Detská filmová spoločnosť 8624

piatok

14:30

Moderný balet Stardance 8656

piatok

14:30

Streľba 8676

piatok

14:00

Keramika 8623