Záujmové útvary na EP Juhoslovanská

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
pondelok, streda 16:00 Ľudové tance 10567 Juhoslovanská
piatok 16:30 Detská filmová spoločnosť 8624 Juhoslovanská
piatok 14:00 Keramika 8623 Juhoslovanská
štvrtok 15:30 Basketbal 15888 Juhoslovanská
streda, piatok 16:00 Moderný tanec 8657 Juhoslovanská
streda 16:00 Angličtina hrou 9218 Juhoslovanská
utorok 17:00 Cvičenie s najmenšími  10610 Juhoslovanská
utorok 14:00 Bedminton 9139 Juhoslovanská
utorok 15:30 Bedminton 9140 Juhoslovanská
piatok 14:30 Moderný balet Stardance 8656 Juhoslovanská
streda, piatok 16:00 Moderný tanec 8657 Juhoslovanská
streda 14:30 Moderný tanec Stardance 8655 Juhoslovanská
utorok 14:00 Fotografovanie 8671 Juhoslovanská
utorok 16:00 Fotografovanie 8672 Juhoslovanská
štvrtok 14:30 Letecký modelár 8675 Juhoslovanská
piatok 14:30 Streľba 8676 Juhoslovanská
streda 14:00 Streľba 8673 Juhoslovanská
streda 16:00 Streľba 8674 Juhoslovanská
štvrtok 17:30 Angličtina hrou 8682 Juhoslovanská
štvrtok 16:00 Výtvarné experimenty 8680 Juhoslovanská
štvrtok 9:30 Prvé krôčiky k hudbe  13492 Juhoslovanská
pondelok 15:30 Florbal 9225 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Florbal 9220 Juhoslovanská
utorok, štvrtok 17:00 Moderný tanec 135005 Juhoslovanská
streda 14:30 Gymnastika 8739 Juhoslovanská
štvrtok 14:30 Gymnastika 8740 Juhoslovanská
utorok 14:00 Gymnastika 8736 Juhoslovanská
utorok 15:30 Gymnastika 8737 Juhoslovanská
pondelok, štvrtok 16:00 Karate 14456 Juhoslovanská

Záujmové útvary, ktoré ponúkame, ale momentálne nie sú otvorené

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
streda 14:30 Základy maskérstva 1001 Juhoslovanská
piatok 14:30 Mladý ilustrátor 1003 Juhoslovanská
štvrtok 14:30 Mladý ilustrátor 1002 Juhoslovanská