Záujmové útvary na EP Juhoslovanská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS EP
štvrtok 16:00 Angličtina hrou 20242 Juhoslovanská
utorok 17:00 Basketbal 28831 Juhoslovanská
streda 16:00 Basketbal 28831 Juhoslovanská
streda 14:30 Bedminton 20531 Juhoslovanská
utorok 14:00 Cvičenie s deťmi - cesta                       za zdravou chrbticou 20721 Juhoslovanská
piatok 16:00 Cvičenie s najmenšími  20751 Juhoslovanská
pondelok 16:30 Detská filmová spoločnosť 20811 Juhoslovanská
štvrtok 15:00 Divadlo a herectvo 20941 Juhoslovanská
utorok 14:00 Florbal 21521 Juhoslovanská
utorok 15:30 Florbal 21522 Juhoslovanská
utorok 14:30 Fotografovanie 21621 Juhoslovanská
streda 16:00 Fotografovanie 21632 Juhoslovanská
streda 14:30 Fotografovanie 21631 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Gymnastika 22011 Juhoslovanská
utorok 14:00 Gymnastika 22021 Juhoslovanská
štvrtok 14:00 Gymnastika 22041 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Hip hop 22111 Juhoslovanská
pondelok 16:00 Hip hop 22112 Juhoslovanská
pon., streda 17:00 Karate D+R 42641 Juhoslovanská
pondelok 14:30 Keramika 22711 Juhoslovanská
štvrtok 14:30 Letecký modelár 23541 Juhoslovanská
pon., streda 16:00 Ľudové tance 2351-4 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Mladý astronóm 23811 Juhoslovanská
pondelok 16:00 Mladý astronóm - najmenší 23812 Juhoslovanská
štvrtok 14:00 Mladý spevák speváčka 24741 Juhoslovanská
utorok, streda od 16:00 Moderný tanec Hviezdička 57521 Juhoslovanská
štvrtok 16:30 Moderovanie a média 24341 Juhoslovanská
piatok 9:00 Rytmické krôčiky 87911 Juhoslovanská
utorok 15:00 Stolný tenis 25721 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Streľba 25811 Juhoslovanská
pondelok 15:30 Streľba 25812 Juhoslovanská
pondelok 17:00 Streľba 25813 Juhoslovanská
pondelok 18:30 Streľba 25814 Juhoslovanská
štvrtok 16:00 Streľba 25741 Juhoslovanská
utorok 14:00 Výtvarné experimenty 26221 Juhoslovanská
utorok 16:00 Výtvarné umenie D+R 26222 Juhoslovanská
pondelok 14:00 Výtvarné experimenty 28711 Juhoslovanská
pondelok 16:00 Vzpieranie 28712 Juhoslovanská
streda 14:00 Vzpieranie 28731 Juhoslovanská
streda 16:00 Vzpieranie 28732 Juhoslovanská
piatok 14:00 Vzpieranie 28751 Juhoslovanská
piatok 16:00 Vzpieranie 28752 Juhoslovanská