Záujmové útvary na Orgovánovej

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS Pracovisko
pondelok 14:00 Animátor voľného času 47311 Orgovánová
pondelok 16:00 Elektronik 41211 Orgovánová
streda 9:00 Fitlopty 41431 Orgovánová
štvrtok 16:00 Fotografovanie 41641 Orgovánová
utorok 14:00 Hip hop 42121 Orgovánová
štvrtok 14:00 Hip hop 42141 Orgovánová
piatok 9:30 Hip hop pre MŠ 42151 Orgovánová
piatok 10:30 Hip hop pre MŠ 42151 Orgovánová
pondelok 18:00 Karate D+R 42641 Orgovánová
štvrtok 16:00Karate D+R 42641 Orgovánová
pondelok 14:20 Keramika 42711 Orgovánová
utorok 14:20 Keramika 42721 Orgovánová
utorok 16:10 Keramika 42722 Orgovánová
štvrtok 14:20 Keramika 42741 Orgovánová
piatok 14:20 Keramika 42751 Orgovánová
utorok 10:00 Keramika - Malí krtkovia 42723 Orgovánová
pondelok 16:00 Krok za krokom 43011 Orgovánová
utorok 10:00 Krok za krokom pre MŠ 43022 Orgovánová
streda 16:10 Lego 43131 Orgovánová
piatok 16:00 Lego 43151 Orgovánová
streda 16:00 Letecký modelár 43231 Orgovánová
utorok 16:30 Mladý vedec 44821 Orgovánová
utorok 16:00 Modeling 45121 Orgovánová
pondelok, streda 16:30 Moderný tanec - Myšičky 47511 Orgovánová
pondelok, streda 17:30 Moderný tanec - Myšičky 47511 Orgovánová
streda, piatok 16:00, 17:00 Moderný tanec Dancin´Bugs 47551 Orgovánová
streda, piatok 15:00, 16:00 Moderný tanec Dancin´Bugs 47551 Orgovánová
pondelok 14:20 Plastikový modelár 45311 Orgovánová
pondelok 16:10 Plastikový modelár 45312 Orgovánová
utorok 14:20 Plastikový modelár 45321 Orgovánová
utorok 16:10 Plastikový modelár 45322 Orgovánová
streda 14:20 Plastikový modelár 45331 Orgovánová
štvrtok 14:20 Plastikový modelár 45341 Orgovánová
štvrtok 16:10 Plastikový modelár 45342 Orgovánová
štvrtok 16:00 Stolný tenis 45741 Orgovánová
piatok 14:00 Stolný tenis 45751 Orgovánová
streda 14:30 Streľba 45831 Orgovánová
streda 16:00 Streľba 45832 Orgovánová
štvrtok 14:30 Streľba 45841 Orgovánová
štvrtok 17:30 Streľba 45842 Orgovánová
štvrtok 16:00 Šach 45941 Orgovánová
piatok 14:30 Šach pre pokročilých 45951 Orgovánová
pondelok 16:10 Tvorivé dielne 46211 Orgovánová
streda 14:00 Tvorivé dielne 46231 Orgovánová
streda 16:00 Tvorivé dielne 46232 Orgovánová
štvrtok 16:10 Tvorivé dielne 46241 Orgovánová
piatok 16:10 Tvorivé dielne 46251 Orgovánová
pondelok 14:15 Zumba 47111 Orgovánová
pondelok 15:30 Žiacky parlament 43611 Orgovánová
pondelok 17:00 Žiacky parlament 43612 Orgovánová