Záujmové útvary na Orgovánovej

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
piatok 14:00 Keramika 8616 Orgovánová
piatok 16:00 Tvorivé dielne 8617 Orgovánová
streda 14:00 Keramika 8612 Orgovánová
streda 16:00 Keramika 8613 Orgovánová
štvrtok 14:00 Keramika 8614 Orgovánová
štvrtok 16:00 Tvorivé dielne 8615 Orgovánová
utorok 14:00 Keramika 8610 Orgovánová
utorok 16:00 Keramika 8611 Orgovánová
utorok 10:30 Keramika Malí krtkovia 8608 Orgovánová
streda 16:00 Letecký modelár 9231 Orgovánová
utorok 17:00 Mladý vedec 8625 Orgovánová
piatok 14:00 Hip hop 8631 Orgovánová
štvrtok 16:30 Fotografovanie 8630 Orgovánová
štvrtok 14:00 Hip hop 8629 Orgovánová
utorok 16:00 Fotografovanie 8628 Orgovánová
utorok 14:00 Hip hop 8627 Orgovánová
piatok 9:30 Hip hop pre MŠ Narcisova 9946 Orgovánová
streda 9:30 Hip hop pre MŠ Muškátova 9945 Orgovánová
utorok  9:30 Hip hop pre MŠ Muškátova 9945 Orgovánová
piatok 15:00 Krok za krokom 8646 Orgovánová
piatok 15:00Angličtina hrou 13478 Orgovánová
piatok 14:00 Stolný tenis 9146 Orgovánová
streda 16:00 Lego 8686 Orgovánová
streda 14:00 Lego 8685 Orgovánová
piatok 14:30 Šach 8709 Orgovánová
streda 14:00 Streľba 8704 Orgovánová
streda 16:00 Streľba 8705 Orgovánová
streda 17:30 Streľba 8706 Orgovánová
štvrtok 14:00 Streľba 8707 Orgovánová
štvrtok 16:00 Šach 8708 Orgovánová
piatok 14:00 Plastikový modelár 8733 Orgovánová
piatok 16:00 Plastikový modelár 8734 Orgovánová
štvrtok 14:00 Plastikový modelár 8721 Orgovánová
štvrtok 16:00 Plastikový modelár 8722 Orgovánová
utorok 14:00 Plastikový modelár 8718 Orgovánová
utorok 16:00 Plastikový modelár 8719 Orgovánová
pondelok, streda 15:30 Moderný tanec Myšičky 113331 Orgovánová
štvrtok 9:30 Moderný tanec Myšičky 113331 Orgovánová
piatok 17:00 Moderný tanec 13499 Orgovánová
pondelok 16:00 Elektronik 9226 Orgovánová
piatok 15:00 Vodná turistika 8752 Orgovánová
streda 10:00 Fit lopty pre detičky 87451 Orgovánová
streda 14:00 Stolný tenis 8746 Orgovánová
streda 16:00 Stolný tenis 8748 Orgovánová
štvrtok 10:00 Fit lopty pre detičky 87452 Orgovánová
utorok 16:00 Streľba 8743 Orgovánová
utorok 14:30 Streľba 9487 Orgovánová
štvrtok 16:30 Žiacky parlament 8757 Orgovánová
pondelok, streda 17:00 Karate 14456 Orgovánová