Záujmové útvary na Orgovánovej

pondelok

14:30

Žiacky parlament 8757

pondelok

16:00

Elektronik 9226

pondelok

16:00

Žiacky parlament 8759

utorok

14:00

Keramika 8610

utorok

14:00

Hip hop 8627

utorok

14:00

Plastikový modelár 8718

utorok

14:30

Štreľba 9487

utorok

16:00

Keramika 8611

utorok

16:00

Fotografovanie 8628

utorok

16:00

Streľba 8703

utorok

16:00

Plastikový modelár 8719

utorok

17:00

Mladý vedec 8625

streda

10:00

Fit lopty pre detičky 8745

streda

14:00

Keramika 8612

streda

14:00

Škola prežitia 8685

streda

14:00

Streľba 8743

streda

14:00

Gymnastika 8739

streda

14:00

Stolný tenis 8746

streda

14:00

Plastikový modelár 8720

streda

16:00

Keramika 8613

streda

16:00

Lego 8686

streda

16:00

Streľba 8705

streda

16:00

Stolný tenis 8748

streda

16:00

Letecký modelár 9231

streda

18:00

Streľba 8706

štvrtok

14:00

Keramika 8614

štvrtok

14:00

Hip hop 8629

štvrtok

14:00

Streľba 8707

štvrtok

14:00

Plastikový modelár 8721

štvrtok

16:00

Tvorivé dielne 8615

štvrtok

16:00

Šach 8708

štvrtok

16:00

Plastikový modelár 8722

štvrtok

16:30

Fotografovanie 8630

piatok

14:00

Keramika 8616

piatok

14:00

Hip hop 8631

piatok

14:00

Stolný tenis 9146

piatok

14:00

Plastikový modelár 8733

piatok

14:30

Šach 8709

piatok

15:00

Vodná turistika 8752 LODENICA

piatok

15:00

Moderný tanec 8646

piatok

16:00

Tvorivé dielne 8617

piatok

16:00

Plastikový modelár 8734