Záujmové útvary na Orgovánovej

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:00 Elektronik Orgovánová 41211
streda 10:00 Fit lopty pre detičky Orgovánová 41431
pondelok 14:00 Fotografovanie Orgovánová 41611
utorok 16:00 Fotografovanie Orgovánová 41621
piatok 14:00 Hip hop Orgovánová 42151
štvrtok 14:00 Hip hop Orgovánová 42141
štvrtok 16:00 Hip hop Orgovánová 42141
utorok 14:00 Hip hop Orgovánová 42121
pondelok 16:00 Karate deti a rodičia Orgovánová 42611
piatok 14:20 Keramika Orgovánová 42751
pondelok 14:20 Keramika Orgovánová 42711
streda 16:10 Keramika Orgovánová 42722
streda 14:20 Keramika Orgovánová 42721
štvrtok 14:20 Keramika Orgovánová 42741
utorok 10:00 Keramika Malí krtkovia Orgovánová 42723
utorok 10:00 Krok za krokom Orgovánová 43921
streda 16:10 Lego Orgovánová 43131
streda 16:00 Letecký modelár Orgovánová 43231
utorok 16:30 Mladý vedec Orgovánová 44821
pon,str 15:30 Moderný tanec Myšičky Orgovánová 97513
pon,pia 16:00 Moderný tanec Dancin Bugs Orgovánová 47515
piatok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45352
piatok 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45351
streda 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45331
štvrtok 14:00 Plastikový modelár Orgovánová 43141
štvrtok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45341
utorok 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45321
utorok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45322
piatok 14:00 Stolný tenis Orgovánová 45751
streda 14:30 Stolný tenis Orgovánová 45731
streda 16:00 Stolný tenis Orgovánová 45732
streda 17:30 Streľba Orgovánová 45833
streda 16:00 Streľba Orgovánová 45832
streda 14:30 Streľba Orgovánová 45831
štvrtok 14:30 Streľba Orgovánová 45841
štvrtok 16:00 Streľba Orgovánová 45842
piatok 14:30 Šach Orgovánová 45951
piatok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 42752
pondelok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 46211
štvrtok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 42742
piatok 15:00 Vodná turistika Org,Lodenica 46151
pondelok 14:45 Žiacky parlament Orgovánová 43621
pondelok 16:15 Žiacky parlament Orgovánová 43622