Záujmové útvary na EP Popradská

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
streda 14:30 Bedminton 8775 Popradská
piatok 14:00 Aquafitness 8699 ZŠ Trebišovská
piatok 15:15 Aquafitness 8700 ZŠ Trebišovská
utorok 14:30 Bedminton 8774 Popradská
piatok 16:30 Cvičenie s najmenšími 8780 Popradská
utorok 16:30 Detská atletika 8776 Popradská
streda 16:30 Detská filmová spoločnosť 8607 Popradská
utorok 16:30 Detská filmová spoločnosť 8619 Popradská
streda 16:30 Divadlo a herectvo 8693 Popradská
štvrtok 16:30 Divadlo a herectvo 8696 Popradská
utorok 15:00 Divadlo a herectvo 8689 Popradská
utorok 16:30 Divadlo a herectvo 8691 Popradská
štvrtok 16:30 Fit lopty 8779 Popradská
pondelok 15:00 Gymnastika 8735 Popradská
streda 14:30 Keramika 8620 Popradská
štvrtok 14:00 Keramika 8621 Popradská
štvrtok 16:00 Keramika 8622 Popradská
utorok 14:30 Keramika 8618 Popradská
piatok 15:00 Mažoretky 92371 Popradská
štvrtok 14:00 Mladý astronóm 8653 Popradská
utorok 14:30 Mladý astronóm 8650 Popradská
streda 14:30 Mladý astronóm Galileo 8651 Popradská
streda 16:30 Mladý astronóm najmenší 8652 Popradská
štvrtok 16:00 Mladý astronóm Pallas 8654 Popradská
pondelok 16:00 Mladý kynológ 9152 Popradská
streda 16:30 Mladý Prírodovedec 8626 Popradská
streda 16:30 Moderný tanec 13481 Popr. od 4 rokov
pondelok, streda 17:00 Moderný tanec 13499 Popradská
utorok, štvrtok 15:30 Moderný tanec 135005 Popradská
streda 15:00 Moderovanie a média 8692 Popradská
štvrtok 15:00 Moderovanie a média 8695 Popradská
štvrtok 14:00 Streľba 8687 Popradská
piatok 14:30 Tvorivé dielne 8372 Popradská
streda 14:30 Tvorivé dielne 8371 Popradská
štvrtok 16:30 Varenie 8688 Popradská
utorok 14:00 Výtvarné experimenty 8678 Popradská
štvrtok 14:00 Výtvarné umenie 8373 Popradská
štvrtok 16:30 Výtvarné umenie D+R 8609 Popradská
utorok 16:30 Výtvarné umenie D+R 8679 Popradská