Záujmové útvary na EP Popradská

pondelok

15:00

Gymnastika 8735

pondelok

16:00

Mladý kynológ 9152

utorok

14:00

Mladý astronóm 8650

utorok

14:30

Výtvarné experimenty 8678

utorok

14:30

Keramika 8618

utorok

14:30

Bedminton 8774

utorok

15:00

Divadlo a herectvo 8689

utorok

16:30

Detská filmová spoločnosť 8619

utorok

16:30

Výtvarné umenie D+R 8679

utorok

16:30

Divadlo a herectvo 8691

utorok

16:30

Detská atletika 8776

streda

17:00

Moderný tanec 

streda

14:30

Tvorivé dielne 8371

streda

14:30

Keramika 8620

streda

14:30

Mladý astronóm Galileo 8651

streda

14:30

Bedminton 8775

streda

15:00

Moderovanie a médiá 8692

streda

16:30

Detská filmová spoločnosť 8607

streda

16:30

Mladý prírodovedec 8626

streda

16:30

Mladý astronóm najmenší 8652

streda

16:30

Divadlo a herectvo 8693

streda

16:30

Cvičenie s najmenšími

štvrtok

14:00

Výtvarné umenie 8373

štvrtok

14:00

Keramika 8621

štvrtok

14:00

Mladý astronóm 8653

štvrtok

14:00

Streľba  8687

štvrtok

15:00

Moderovanie a médiá 8695

štvrtok

16:00

Keramika 8622

štvrtok

16:30

Výtvarné umenie D+R 8609

štvrtok

16:30

Mladý astronóm Pallas 8654

štvrtok

16:30

Varenie 8688

štvrtok

16:30

Divadlo a herectvo 8696

štvrtok

16:30

Fit lopty 8779

piatok

14:30

Tvorivé dielne 8372

piatok

15:00

Mažoretky 9237

piatok

16:30

Cvičenie s najmenšími 8780

piatok

14:00

Aquafitnes 1 ZŠ Trebišovská 8699

piatok

15:15

Aquafitnes 2 ZŠ Trebišovská 8699