Záujmové útvary na EP Starozagorská

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
utorok 15:30 Integráčik 8760 Starozagorská
utorok, streda 16:00 Karate 14567 Starozagorská
streda 14:20 Keramika 8771 Starozagorská
streda 16:00 Keramika 8772 Starozagorská
streda 12:00 Keramika 8770 Starozagorská
štvrtok 14:00 Keramika 8773 Starozagorská
utorok 14:20 Keramika 8767 Starozagorská
utorok 16:00 Keramika 8768 Starozagorská
utorok 12:00 Keramika 8766 Starozagorská
streda 14:00 Lego 8761 Starozagorská
streda 15:30 Lego 8762 Starozagorská
utorok 14:00 Lego 9623 Starozagorská
utorok 16:00 Ľudový tanec Halúzka 13493 Starozagorská
piatok 14:00 Mladý spevák 3638 Starozagorská
streda 16:00 Mladý spevák 3635 Starozagorská
streda  14:00 Mladý spevák 3634 Starozagorská
štvrtok 14:00 Mladý spevák 3636 Starozagorská
utorok 14:00 Mladý spevák 3632 Starozagorská
streda 15:00 Moderný tanec 13482 Starozagorská
utorok, štvrtok 16:30 Moderný tanec 135005 Starozagorská
piatok 16:00 Muzikálová hviezda 3639 Starozagorská
utorok 9:30 Prvé krôčiky k hudbe 13495 Starozagorská
štvrtok 16:00 Rytmické krôčiky 3637 Starozagorská
utorok 16:00 Rytmické krôčiky   Starozagorská
štvrtok 14:00 Stolný tenis 8749 Starozagorská
štvrtok 15:30 Stolný tenis 8750 Starozagorská