Záujmové útvary na EP Starozagorská

utorok

14:00

Mladý spevák speváčka 3632

utorok

14:20

Keramika 8767

utorok

14:30

Integráčik 8760

utorok

16:00

Rytmické krôčiky 3633

utorok

16:00

Keramika 8768

streda

14:00

Lego 8761

streda

14:20

Keramika 8771

streda

15:30

Lego 8762

streda

16:00

Mladý spevák speváčka 3635

streda 15:00 Moderný tanec

streda

16:00

Keramika 8772

streda

14:00

Mladý spevák 3634

štvrtok

14:00

Mladý spevák speváčka 3636

štvrtok

14:00

Stolný tenis 8749

štvrtok

14:00

Keramika 8773

štvrtok

15:30

Stolný tenis 8750

štvrtok

16:00

Rytmické krôčiky 3637

piatok

14:00

Mladý spevák speváčka 3638

piatok

16:00

Muzikálová hviezda 3639