Záujmové útvary na EP Starozagorská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
streda 15:30 Integráčik Starozagorská 66731
ut,str 16:00 Karate Starozagorská 62623
streda 12:00 Keramika Starozagorská 62731
streda 16:00 Keramika Starozagorská 62733
streda 14:20 Keramika Starozagorská 62732
štvrtok 12:00 Keramika Starozagorská 62741
štvrtok 14:20 Keramika Starozagorská 62742
utorok 12:00 Keramika Starozagorská 62721
utorok 14:20 Keramika Starozagorská 62722
utorok 16:00 Keramika Starozagorská 62723
streda 14:00 Lego Starozagorská 63131
štvrtok 17:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 935662
štvrtok 16:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 935661
streda  13:00 Mladý spevák, speváčka Starozagorská 64732
piatok 14:00 Mladý spevák, speváčka Starozagorská 64751
streda 16:00 Mladý spevák, speváčka Starozagorská 64731
štvrtok 14:00 Mladý spevák, speváčka Starozagorská 64741
utorok 14:00 Mladý spevák, speváčka Starozagorská 64721
ut,štv 16:00 Moderný tanec Hviezdička Starozagorská 97555
piatok 16:00 Muzikálová hviezda Starozagorská 64752
utorok 16:00 Rytmické krôčiky Starozagorská 67921
pondelok 16:00 Scénické tance Starozagorská 63711
streda 16:00 Scénické tance Starozagorská 63741
štvrtok 15:30 Stolný tenis Starozagorská 63141
štvrtok 14:00 Stolný tenis Starozagorská 65741
ut, štv 16:00 Taekwondo Starozagorská 68924
štvrtok 9:30 Yamaha hudba Starozagorská 979112