Záujmové útvary na EP Starozagorská

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS EP
streda 16:00 Detská filmová spoločnosť 60831 Starozagorská
štvrtok 10:00 Fitlopty 61441 Starozagorská
utorok 16:30 Fotografovanie D+R 61621 Starozagorská
streda 16:00 Fotografovanie/modeling 61431 Starozagorská
streda 14:00 Hip hop 62131 Starozagorská
utorok 14:30 Integráčik 67921 Starozagorská
streda 17:30 Karate 62631 Starozagorská
pondelok 16:00 Keramika 62713 Starozagorská
pondelok 12:00 Keramika 62711 Starozagorská
pondelok 14:20 Keramika 62712 Starozagorská
utorok 12:00 Keramika 62721 Starozagorská
streda 12:00 Keramika 62731 Starozagorská
streda 14:20 Keramika 62732 Starozagorská
streda 16:00 Keramika 62733 Starozagorská
streda 14:00 Lego 63131 Starozagorská
utorok 16:30 Ľudový tanec Halúzka 67911 Starozagorská
utorok 16:00 Mladý spevák speváčka 64721 Starozagorská
streda 15:00 Mladý spevák speváčka 64731 Starozagorská
utorok, štvrtok 15:00 Moderný tanec Hviezdička 57521 Starozagorská
utorok 15:00 Módny dizajn 62821 Starozagorská
piatok 16:00 Muzikálová hviezda 65051 Starozagorská
utorok 17:30 Rytmické krôčiky 65022 Starozagorská
pondelok 16:00 Scénické tance 69111 Starozagorská
štvrtok 16:00 Scénické tance 69141 Starozagorská
štvrtok 14:00 Stolný tenis 65741 Starozagorská
utorok 16:00 Teeneger 68521 Starozagorská
utorok 14:20 Tvorivé dielne 66221 Starozagorská
utorok 16:00 Tvorivé dielne 66222 Starozagorská
utorok 9:00 Rytmické krôčiky 87911 Starozagorská