Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pri CVČ

www.dobromat.sk

Prosím Vás o podporu našej organizácie odborového zväzu návštevou www.dobromat.sk nákupom na internete. Pri nákupe označte obchod kde chcete nakupovať a našu organizáciu, ak ju chcete podporiť. Po nákupe zaplatí obchod províziu dobromatu a dobromat poukáže určené percento združeniu, ktoré ste označili (teda nášmu). Viac informácii nájdete aj v prílohe.

Ďakujeme za Váš čas a dôveru.