Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pri CVČ

         Važení rodičia, priaznivci CVČ a všetci, ktorým nie je ľahostajné, ako deti a mládež trávia voľný čas.

  Ponúkame možnosť, ako pomôcť našej organizácii pri jej rozvoji. Prostredníctvom ZO OZ PŠaV môžeme aj my získať finančné prostriedky, ktoré nám pomôžu dosiahnuť skvalitnenie činnosti v našom CVČ. Podujatia ktoré organizujeme pre širokú verejnosť, budú mať podľa objemu finančných prostriedkov kvalitnejšiu a atraktivnejšiu materiálnu základňu, ktorá bude využívaná aj na jednotlivých záujmových útvaroch.

  Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás zároveň aj ukazovateľom, že svoju prácu robíme dobre.

 - postup krokov a tlačivá na poukázanie 2% z dane tu na stiahnutie

    www.dobromat.sk

    Prosím Vás o podporu našej organizácie odborového zväzu návštevou www.dobromat.sk nákupom na internete. Pri nákupe označte obchod kde chcete nakupovať a našu organizáciu, ak ju chcete podporiť. Po nákupe zaplatí obchod províziu dobromatu a dobromat poukáže určené percento združeniu, ktoré ste označili (teda nášmu). Viac informácii nájdete aj v prílohe.

    Ďakujeme za Váš čas a dôveru.