Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Žiacky parlament

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 14:45 Žiacky parlament Orgovánová 43621
pondelok 16:15 Žiacky parlament Orgovánová 43622