Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Plastikový modelár

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45321
utorok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45322
streda 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45331
štvrtok 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45321
štvrtok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45341
piatok 14:20 Plastikový modelár Orgovánová 45351
piatok 16:10 Plastikový modelár Orgovánová 45352