Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Detská filmová spoločnosť

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 16:30 Detská filmová spoločnosť Popradská 50821
piatok 16:30 Detská filmová spoločnosť Juhoslovanská 20851

Dušičky