Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Divadlo a herectvo

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 15:00 Divadlo a herectvo Popradská 50921
utorok 16:30 Divadlo a herectvo Popradská 50922
streda 16:00 Divadlo a herectvo Popradská 50931
štvrtok 16:30 Divadlo a herectvo Popradská 50941