Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Moderovanie a média

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
streda 14:30 Moderovanie a médiá Popradská 54331
štvrtok 15:00 Moderovanie a médiá Popradská 54341

Mladý moderátor