Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Tvorivé dielne

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
piatok 14:30 Tvorivé dielne Popradská 56251
streda 14:30 Tvorivé dielne Popradská 56231
piatok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 42752
pondelok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 46211
štvrtok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 42742
streda 17:00 Tvorivé dielne Charkovská 16221

Tvorivé dielne