Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Tvorivé dielne

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:10 Tvorivé dielne Orgovánová 46211
streda 17:00 Tvorivé dielne Charkovská 16221
streda 14:30 Tvorivé dielne - obsadené Popradská 56231
piatok 14:30 Tvorivé dielne Popradská 56251