Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Stolný tenis

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 14:30 Stolný tenis Juhoslovanská 25721
streda 14:30 Stolný tenis Orgovánová 45731
streda 16:00 Stolný tenis Orgovánová 45732
štvrtok 14:00 Stolný tenis Starozagorská 65741
štvrtok 15:00 Stolný tenis Nižná úvrať 75741
piatok 14:00 Stolný tenis Orgovánová 45751
piatok 14:00 Stolný tenis Popradská 55751