Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Zumba

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
streda 14:30 Zumba Charkovská 17131
štvrtok 14:00 Zumba Charkovská 17141