Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Mladý vedec

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 16:30 Mladý vedec Orgovánová 44821