Často kladené otázky

Koľko zaplatím za záujmový útvar (krúžok) ?

Cena závisí od miesta trvalého pobytu, veku záujemcu a toho, koľko krúžkov navštevuje. Podrobný rozpis poplatkov nájdete tu -záujmové útvary

Môžem sa na záujmový útvar prihlásiť aj v priebehu školského roka?

Na záujmový útvar (krúžok) je možné sa prihlásiť kedykoľvek v priebehu školského roka.

Ak sa prihlásim na záujmový útvar napr. v marci, zaplatím za celý rok? Poplatok sa uhrádza za jeden kalendárny mesiac (vždy do 15. dňa príslušného mesiaca).

Sú záujmové útvary (krúžky) určené len deťom?

Ponúkame záujmové útvary pre rôzne vekové skupiny, najčastejši pre deti od 5 do 15 rokov. Presné informácie nájdete tu. Dospelým odporúčame našu klubovú činnosť, informácie nájdete tu.

Ponúkate len záujmové útvary (krúžky)?

V našom CVČ ponúkame okrem iného aj materské kluby, posilňovne, prázdninovú činnosť, organizovanie narodeninových osláv, programy v planetáriu a ďalšie príležitostné podujatia pre verejnosť. Presnejšie informácie nájdete v časti aktuality.

Môžeme sa zúčastniť podujatí pre školy i keď nie sme škola?

Podujatia pre školy sú určené všetkým organizovaným skupinám, teda napríklad i domovom sociálnych služieb, firmám, detským domovom, či organizovaným skupinám verejnosti.

Kde si môžem objednať narodeninovú oslavu?

Všetky informácie k narodeninovým oslavám nájdete tu.

Aké vstupné sa platia za podujatia?

Všetky poplatky nájdete v nasledujúcej tabuľke podľa usmernenia k poplatkom v danom školskom roku.