Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Letecký modelár

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
streda 16:00 Letecký modelár Orgovánová 43231
štvrtok 14:30 Letecký modelár Juhoslovanská 23241

Automodelári

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
piatok 14:30 Automodelári Juhoslovanská 21851

Otvárame nový záujmový útvar na EP Juhoslovanská - AUTOMODELÁRI!!!