Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Ľudové tance

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23511
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23512
streda 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23513
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23514
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23515
štvrtok 17:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 93566
štvrtok 16:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 93566
pondelok 17:00 Ľudový spev a tanec Charkovská 13511
utorok 15:30 Ľudový tanec a spev Hanička Kulturpark 93521