Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Ľudové tance

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 17:00 Ľudový spev a tanec Charkovská 13511