Záujmové útvary na EP Nižná úvrať

Pri zobrazení bližších informácií ohľadom záujmového útvaru je potrebné kliknúť na názov.

Deň Čas Záujmový útvar VS Pracovisko
piatok 14:30 Integráčik 8765 Nižná úvrať