Záujmové útvary na EP Nižná úvrať

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 17:00 Škola prežitia Nižná úvrať 75021
utorok 17:00 Fit lopty Nižná úvrať 71421
štvrtok 15:00 Stolný tenis Nižná úvrať 75741
štvrtok 16:30 Streľba Nižná úvrať 75841
piatok 14:30 Integráčik Nižná úvrať 76751

Záujmová činnosť na EP Nižná úvrať 26, Košice