Záujmové útvary na EP Nižná úvrať

  1. Nájdite si v tabuľke nižšie záujmový útvar, ktorý by chcelo vaše dieťa navštevovať. 
  2. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  3. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  4. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  5. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

                 Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Deň Od Záujmový útvar VS EP
utorok 15:00 Detská filmová spoločnosť 70821 Nižná úvrať
streda 14:30 Integráčik 77931 Nižná úvrať
pondelok 15:00 Stolný tenis 75711 Nižná úvrať
pondelok 16:30 Streľba 75811 Nižná úvrať
streda 16:00 Teeneger 78531 Nižná úvrať