Záujmové útvary na EP Nižná úvrať

utorok           17:00     Moderný tanec  8698

piatok            14:30     Integráčik  8765