Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Elektronik

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
pondelok 16:00 Elektronik Orgovánová 41211
utorok 16:00 Elektronik Charkovská 11221