Záujmové útvary na externých pracoviskách

Záujmové útvary prebiehajú na týchto partnerských školách a zariadeniach

2018/2019

Momentálne nadväzujeme spoluprácu!

2017/2018

CMŠ Krosnianska, FK Košice – Barca, Kalimero, Kulturpark, Mestská plaváreň Košice, MŠ Žiacka, MŠ Budapeštianska, MŠ Dénešova, MŠ Družicová, MŠ Galaktická, MŠ Hečkova, MŠ Humenská, MŠ Juhoslovanská, MŠ Kalinovská, MŠ Košická Nová Ves, MŠ Myslava, MŠ Oštepová, MŠ Ovručská, MŠ Poľov, MŠ Stará Baštová, MŠ Šebastovce, MŠ Zupkova, MŠ Žižkova, SMŠ Kalinovská, SMŠ Kmeťova, ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Gemerská, ZŠ Janigová, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Maurerova, ZŠ Starozagorská, ZŠ Trebišovská, ZŠ Užhorodská