Záujmové útvary na externých pracoviskách

  1. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
  2. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
  3. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované, alebo externé pracovisko od 5.9.2016 do 23.6.2017.
  4. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

Záujmové útvary prebiehajú na týchto partnerských školách

CMŠ Krosnianska              MŠ Kmeťová ZŠ Družicová
Gym. tel. Popradská MŠ Košická Nová Ves ZŠ Fábryho
Juhoslovanská MŠ Myslava ZŠ Gemerská
Kulturpark Košice MŠ Oštepová ZŠ Janigová
TJ Lokomotíva MŠ Ovručská ZŠ Krosnianska 2
Mestská plaváreň Košice MŠ Poľov ZŠ Kuzmányho
MŠ Azovská MŠ Smetanova ZŠ M.Lechkého
MŠ Dénešová MŠ Šebastovce ZŠ Maurerova
MŠ Družicová MŠ Trebišovská ZŠ Postupimská
MŠ Galaktická MŠ Žiacka ZŠ Považská
MŠ Hečkova MŠ Žižkova ZŠ Starozagorská
MŠ Humenská SOŠ Ostrovského ZŠ Trebišovská
MŠ Juhoslovanská ZŠ Belehradská ZŠ Užhorodská
MŠ Kalinovská ZŠ Bruselská