Záujmové útvary na externých pracoviskách

 1. Záujmové útvary sú vhodné pre školopovinné deti od 7 do 15 rokov, pokiaľ nieje napísané inak.
 2. Stiahnite si prihlášku na záujmový útvar a vyplňte ju. Prihlášky budú k dispozícii aj na našich pracoviskách.
 3. Príďte aj s dieťaťom v čase vybraného záujmového útvaru s vyplnenou prihláškou na elokované, alebo externé pracovisko od 4.9.2017 do 22.6.2018.
 4. Počas záujmového útvaru Vás bude vychovávateľ informovať o poplatkoch, spôsobe a termínoch platby. 

Zoznam záujmových útvarov

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
štvrtok 16:00 Mladý sokoliar Charkovská 14641
utorok 16:00 Mladý sokoliar Charkovská 14641
utorok 16:00 Elektronik Charkovská 11221
piatok 17:00 Futbal Charkovská 18041
štvrtok 17:00 Futbal Charkovská 18041
pondelok 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23511
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23512
streda 16:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23513
piatok 16:00 Basketbal Juhoslovanská 28811
štvrtok 14:00 Basketbal Juhoslovanská 28810
ut,str 17:00 Moderný tanec Hviezdička Juhoslovanská 97555
piatok 14:30 Automodelári Juhoslovanská 21851
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23514
utorok 9:30 Yamaha hudba Juhoslovanská 979111
utorok 15:30 Florbal Juhoslovanská 21522
utorok 14:00 Florbal Juhoslovanská 21521
pon,str 17:00 Karate deti a rodičia Juhoslovanská 42611
pondelok 17:00 Ľudové tance Juhoslovanská 23515
utorok 15:30 Ľudový tanec Hanička Kulturpark 93521
streda 16:00 Letecký modelár Orgovánová 43231
pon,str 15:30 Moderný tanec Myšičky Orgovánová 97513
pon,pia 16:00 Moderný tanec Dancin Bugs Orgovánová 47515
pondelok 16:00 Elektronik Orgovánová 41211
pondelok 16:00 Karate deti a rodičia Orgovánová 42611
piatok 16:00 Mažoretky Popradská 59051
štvrtok 15:15 Pečenie Popradská 56314
ut,štv 16:30 Moderný tanec Hviezdička Popradská 97555
ut,str 16:30 Moderný tanec Dancin Bugs Popradská 57523
ut,štv 16:00 Moderný tanec Hviezdička Starozagorská 97555
ut,str 16:00 Karate Starozagorská 62623
pondelok 16:00 Scénické tance Starozagorská 63711
streda 16:00 Scénické tance Starozagorská 63741
ut, štv 16:00 Taekwondo Starozagorská 68924
štvrtok 17:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 935662
štvrtok 16:00 Ľudové tance Halúzka Starozagorská 935661
štvrtok 9:30 Yamaha hudba Starozagorská 979112

   Spolupracujeme s tréningovým centrom KALIMERO

   Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
   pondelok 16:00 Florbal Kalimero 51511
   pondelok 15:00 Gymnastika Kalimero 920114
   pondelok 14:00 Gymnastika Kalimero 920111
   streda 15:00 Gymnastika Kalimero 920113
   štvrtok 16:00 Gymnastika Kalimero 920115
   štvrtok 15:00 Gymnastika Kalimero 920112
   piatok 15:00 Gymnastika Kalimero 920116

   Záujmové útvary prebiehajú na týchto partnerských školách a zariadeniach

   CMŠ Krosnianska, FK Košice – Barca, Kalimero, Kulturpark, Mestská plaváreň Košice, MŠ Žiacka, MŠ Budapeštianska, MŠ Dénešova, MŠ Družicová, MŠ Galaktická, MŠ Hečkova, MŠ Humenská, MŠ Juhoslovanská, MŠ Kalinovská, MŠ Košická Nová Ves, MŠ Myslava, MŠ Oštepová, MŠ Ovručská, MŠ Poľov, MŠ Stará Baštová, MŠ Šebastovce, MŠ Zupkova, MŠ Žižkova, SMŠ Kalinovská, SMŠ Kmeťova, ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Gemerská, ZŠ Janigová, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Mateja Lechkého, ZŠ Maurerova, ZŠ Starozagorská, ZŠ Trebišovská, ZŠ Užhorodská