Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Zápasenie

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 14:00 Zápasenie Orgovánová, SP 99721
utorok 15:30 Zápasenie Orgovánová, SP 99722
štvrtok 14:00 Zápasenie Orgovánová, SP 99741
štvrtok 15:30 Zápasenie Orgovánová, SP 99742