KLUBY

Ak ste už vyrástli zo školských lavíc, neznamená to, že nemôžete prísť do centra. Práve pre Vás je tu možno jeden z nasledujúcich klubov. Stačí vyplniť prihlášku, zakúpiť si permanentku a venovať sa tomu, čo Vás baví.

Klubová činnosť v CVČ je nepravidelnou činnosťou, ktorá poskytuje priestor pre deti a mládež mesta Košice realizovať svoje záujmy a záľuby podľa momentálnej časovej dispozície a možnosti zúčastniť/nezúčastniť sa vybranej činnosti. Ak z akéhokoľvek dôvodu po uplynutí platnosti permanentky nebudete chcieť pokračovať, jednoducho si permanentku nekúpite.

Zoznam klubov

Upozorňujeme členov a vedúcich klubov, že vedúci klubu nesmie vyberať  od členov klubu iné poplatky ako tie, ktoré sú uvedené v Usmernení riaditeľky k poplatkom v šk. roku 2019 / 2020.

Od 15.6.2020 sú pre členov Klubov znovuotvorené tieto kluby:

EP Popradská

 • Pilates
 • Komor. orchester – Musica Nobis
 • Tanečný klub – Passy flava
 • Pallas
 • Keramika
 • Strelecký klub

Orgovánová

 • Tanečný klub
 • ZTV
 • Joga
 • Fit lopty
 • Plast. Modelár
 • Šachový klub

EP Charkovská

 • Pilates
 • Zumba
 • FSS

EP Starozagorská

 • Keramika

EP Juhoslovanská

 • Strelecký klub
 • Fotografický klub

Bližšie info na recepciách EP Popradská 055/ 6 411 411 a  Orgovánová  055/ 642 36 37, alebo u p. Mrázovej na tel. č. 0918 807 163.