FRESH Školská športová liga

                                                             www.sportkosice.sk

Slávnostné oceňovanie FŠŠL

Finále FŠŠL 2019

Dátum konaniaNázov súťaže -podujatia       Dokumentácia                                                                   
20.5.2019Detská atletikavýsledková listina
máj 2019Behvýsledková listina
20.5.2019Minihádzanávýsledková listina
27.5.2019Volejbalvýsledková listina
30.5.2019Stolný tenisvýsledková listina
31.5.2019Futbalvýsledková listina
Florbalvýsledková listina
3.6.2019Plávanievýsledková listina
11.6.2019Inlinevl k finále 11.6.
4.6.2019Hokejbalpropozície
7.6.2019Vodná turistikapropozície
8.6.2019Streľbavýsledková listina
Minivybíjanávýsledková listina
12.6.019LezenieFinále sa uskutoční 12.6.2019.
Dátum konaniaNázov súťaže -podujatiaDokumentácia                                                               
október - apríl 2018Hokejbalpropozície, výsledková listina 
výsledková listina 3.kolo
celková výsledková listina 
Minihádzanápropozícievýsl.listina
propozície 3.kolovýsl.listina 3.kolo
propozície 20.5.2019
Volejbalsúťažný poriadokpropozícievýsl.listina 1 kolo
propozície 2kvýsl.listina 2 kolo
celoročneDetská atletikabodovanievýsledková listina 2.kolo
celoročneAtletika behyvýsledková listina, poradie po behu v ZOO
In line korčulepropozície 1.kolopropozície 2.kolo
výsl.listina 1. kolo, výsl.listina 2. kolo
celoročnePlávaniepropozície
výsledková listina: 1.kolo2.kolo3.kolo
4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo10.kolo
celoročneStreľbasúťažný poriadokvýsl.listina 1.kolo
výsl.listina 2.kolovýsl.listina 3.kolo
výsl.listina 4.kolovýsl.listina ZC
rozpis jednotlivých termínov opravené
výsl.listina 5.kolovýsl.listina 6.kolo
výsl.listina 7.kolovýsl.listina 8.kolo
výsl.listina 1-8k základná časť
výsl.listina 5-8k jarná časť
november - apríl 2018        Futbalpropozícievýsl.listina jeseň
propozície jar
výsl.listina celkovo
Vodná turistikapropozície, výsledkové listiny: C2C2mixK1
propozície 26.4.2019výsl.listina 26.4.2019
výsledková listina 17.5.2019
celoročneStolný tenispropozícievýsledková listina
Dátum konania              Názov súťaže -podujatia    Dokumentácia                                                                    
PrehadzovanáPropozície. Výsledkovú listinu nájdete tu.
BastetbalPropozície.  Výsledkovú listinu nájdete tu.
FutsalPropozície.  Výsledkovú listinu nájdete tu.
FlorbalOznam. 
MinivybíjanáOznam. 
Dátum konania                   Názov súťaže -podujatia       Dokumentácia                                                            
Lezeniesúťažný poriadok
Pasovačkasúťažný poriadok
výsledková listina: 1.kolo