OZNAM!!!

Odporúčame, aby škola vyslala jedného zástupcu, ktorý prevezme všetky ceny. Ak má škola len jedného oceneného, môže si prísť po cenu priamo žiak alebo jeho zákonný zástupca. Ak máte viac odmien predovšetkým v oblasti športu, odporúčame prísť si ceny vyzdvihnúť autom, keďže sa budú odovzdávať aj trofeje - "poháre", ktorých preprava môže byť náročná.

FRESH Školská športová liga

                                                             www.sportkosice.sk

Dokumentácia k Školskej športovej lige