FRESH Školská športová liga

                                                             www.sportkosice.sk

Dátum konaniaNázov súťaže -podujatia       Dokumentácia                                                                   
október - apríl 2018Hokejbalpropozície, výsledková listina 
Bedmintonpropozície
Minihádzanápropozície
Volejbalpropozície
celoročneAtletika behyvýsledková listina
Detská atletikapropozície 1.kolo
Behvýsledková listina
In line korčulepropozície
celoročnePlávaniepropozície
výsledková listina: 1.kolo2.kolo
celoročneStreľbasúťažný poriadokvýsl.listina 1 kolo
výsl.listina 2 kolovýsl.listina 3 kolo
rozpis jednotlivých termínov
november - apríl 2018        Futbalpropozícievýsl.listina jeseň
Vodná turistikapropozície, výsledkové listiny: C2C2mixK1
celoročneStolný tenispropozície
Dátum konania              Názov súťaže -podujatia    Dokumentácia                                                                            
PrehadzovanáPropozície.
BastetbalPropozície.  Výsledkovú listinu nájdete tu.
Futsal
Florbal
Minivybíjaná
Dátum konania                   Názov súťaže -podujatia       Dokumentácia                                                                   
Lezeniesúťažný poriadok
Pasovačkasúťažný poriadok
výsledková listina: 1.kolo