Prázdninová činnosť v školskom roku 2016/2017

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka vrámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné letné dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  cvc.tabor@gmail.com alebo 055/6411 411

  • variabilný symbol stacionár 28.10.2016: 282016
  • variabilný symbol stacionár 31.10.2016: 312016