Ak kliknete na názov záujmového útvaru, ukážu sa Vám bližšie informácie.

Vodná turistika

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
piatok 15:00 Vodná turistika Orgovánová, Lodenica 46151

Škola prežitia

Deň Čas Pracovisko Variabilný symbol
utorok 17:00 Škola prežitia Nižná úvrať 75021