KEMP maľovanie a otvorenie klubovne

 

Otvorenie klubovne na pracovisku Nižná úvrať sa konalo 22.2.2018. Prišli členovia nášho otvoreného centra DofE, kolegovia z Gymnázia Poštová, zástupca RMKK s účastníkmi, vedenie a kolegovia z CVČ Košice a ako hosť, školiteľ z Národnej kancelárie DofE. Podujatie sa konalo v príjemnej pracovnej atmosfére. Na začiatku p. zástupkyňa CVČ RNDr. Helena Labovská oficiálne otvorila Klubovňu, potom sme si pripomenuli dosiahnuté úspechy centra od svojho vzniku, venovali sme sa štruktúre DofE, ORB, zápisom aktivít a určovaniu cieľov. Plánovali sme najbližšie úlohy, ktoré nás v tomto školskom roku ešte čakajú. Účastníci živo diskutovali a kládli veľa dôležitých otázok. S podujatím boli všetci veľmi spokojní, splnilo svoj účel a motivovalo účastníkov do ďalšej práce. Všetci vyjadrili ochotu stretnúť sa aj na ďalších podobných aktivitách.

 

 

Konferencia - Vyjadri sa!

 
 
 
 
 
 
 

Naša práca v novembri 2016

 
 

Kolesománia

 
 
 
 

Pomoc na EP Nižná úvrať