OK volejbal žiačky Košice 1.

OK volejbal žiaci Košice 2.