Asociácia centier voľného času SR

Dobrý deň,

Asociácia CVČ SR realizuje prieskum zameraný na centra voľného času (ďalej len CVČ). Je určený mladým ľuďom, členom záujmových útvarov CVČ, rodičom, pracovníkom s deťmi a mládežou, mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam. Týmto spôsobom poskytujeme možnosť vyjadriť sa k činnosti CVČ a tak ovplyvniť zameranie a chod moderných centier v budúcnosti. Dotazník je anonymný a Vaše úprimné odpovede budú použité ako výstup pre zlepšenie aktivít CVČ. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 15 minút. Niektoré otázky vyžadujú len jednu odpoveď, pri niektorých môžete označiť viacero odpovedí. O výsledkoch zistených dotazníkom sa môžete informovať na www.acvc.sk po 31.3.2018. Za Vašu námahu, čas a pravdivé odpovede Vám vopred ďakujeme. Dotazník je súčasťou projektu Moderné centrum, podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IU.