Zamestnanci centra voľného času

Riaditeľka CVČ

Mgr. Denisa Drimáková (0917 484 862)

EP Popradská 86, Košice - 055/ 641 14 11

Emailový kontakt: cvc@cvckosice.sk

Vedenie CVČ

RNDr.Helena Labovská (0911 873 169) pravidelná činnosť

Mgr.Lucia Lyková (0918 320 631) príležitostná činnosť

Ing.Jaroslava Kastelovičová (0911 389 189) externé pracovisko CVČ a prázdninová činnosť

Hospodársko - ekonomické oddelenie CVČ

Ing.Ingrid Novotná (0918 621 359 ) ekonómka

Ing.Martina Schreiberová (0917 823 920 ) hospodárka

Zoltán Kuta  (0917 171 050) správca budov, doprava

Ing. Darina Bištová (0915 696 606) personálna a mzdová agenda

Pedagogickí zamestnanci CVČ

Miroslava Balušeskulová

Mgr. Monika Balentová

Evelin Bukovicsová, DiS.art

Mgr.Antónia Brostlová

Ivan Čepek

RNDr.Jana Drábiková (0918 683 816 ) koordinátorka EP Kórejská 1, Košice

Ing. Tatiana Gabošová

Jan Garbar

Mgr.Ágnes Hornyak

Ing.Eva Jenčušová (0918 621 360 ) koordinátorka EP Juhoslovanská 2, Košice

Mgr.Viktória Jurenová

Ing.Peter Kaňuk

Mgr. Mária Kočanová

Mgr.Júlia Krenická

Mgr. Veronika Kužmová

RNDr.Marián Labovský (0918 683 818) koordinátor "Centra mládeže" EP Nižná úvrať 26, Košice

Bc.Ján Matiáš

Mgr.Soňa Miháliková

Mgr.Nikola Mikolajová (0918 683 817) koordinátorka EP Charkovská 1, Košice 

Bc. Matej Mikloš

Ľudmila Mrázová (0918 807 163) klubová činnosť, podujatia v spolupráci, koordinátorka EP Popradská 86, Košice

Mgr. Pavol Novotný (0918 683 819) koordinátor pracoviska Orgovánová 5, Košice 

Adriana Sarková (0918 683 815) zast.koordinátorka EP Starozagorská 8, Košice

Ing.Jana Šimčáková, PhD.

Mgr.Janka Štefániková

Martina Tajtáková

Andrea Tilková (0911 660 015) služ. t.č. pre olympiády, športové súťaže a súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej právv centre voľného času podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne: