Postup pri prihlasovaní na záujmové útvary (krúžky)

Osobne

1. Prihlásiť môžete dieťa iba priamo na krúžku, ktorý bude dieťa navštevovať

2. Vedúci krúžku poskytne zákonnému zástupcovi na vypísanie „Žiadosť na prihlásenie dieťaťa do záujmového útvaru“.

3. Následne vypísanú žiadosť odovzdať vedúcemu krúžku, ktorý Vaše dieťa zapíše.

Elektronicky

1. Kliknúť si na stránku www.cvckosice.sk/6, alebo priamo na

2. Na základe pokynov na webe vyplniť údaje o zákonnom zástupcovi a deťoch, ktoré budete prihlasovať na krúžky

3. Vyhľadať si v celkovej ponuke krúžok, ktorý by dieťa malo navštevovať a kliknúť na uložiť

Budúci člen krúžku sa týmto dostáva na zoznam čakajúcich o prihlásenie.

4. Vedúci krúžku môže odsúhlasiť žiadosť o prijatie do záujmového krúžku až po prijatí písomnej žiadosti, ktorá bude úplná a odovzdaná vedúcemu krúžku.