OZNAM!!!

                  Prijímame VZDELÁVACIE POUKAZY aj v školskom roku 2018/2019!!!

Odovzdajte nám vzdelávací poukaz do 21.septembra 2018 a Váš prvý krúžok bude za 2€/mesiac. Škola je povinná odovzdať vzdelávací poukaz zákonnému zástupcovi do 10.9.2018.

Záujmové útvary v školskom roku 2018/1019 už v ponuke vo forme letáku!