Práca s mládežou

Mládežnícka výmena v rámci programu ERAZMUS PLUS na tému

Spolupracujeme s organizáciami mimo Slovenskej republiky:

  • SVČ Déčko Náchod Česká republika
  •  Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Poľsko

Erazmus+