Prázdninová činnosť v školskom roku 2019/2020

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak.

  Platba internet bankingom na č.ú. SK28 5600 0000 0004 9561 4003

  Prosím nezabudnite uviesť variabilný symbol (20192020) a doplňujúce údaje: meno dieťaťa, dátum prázdninového klubu.

  Prázdninový klub počas polročných prázdnin

  Prázdniny

  Jesenné p.                             30.október - 31.otóber 2019

  Vianočné p.                            23.december 2019 - 7.január 2020

  Polročné p.                            3.február 2020

  Jarné p. pre Košický kraj        2.-6.marec 2020

  Veľkonočné p.                        9.-14.apríl 2020