Prázdninová činnosť v školskom roku 2019/2020

Sme tu pre Vás a Vaše deti počas celého školského roka v rámci prázdnin. Ak chcete, aby Vaše deti strávili príjemné prázdninové dni v spoločnosti svojich rovesníkov, prihláste ich do našich táborov.

Kontakt:  tabor@cvckosice.sk alebo 055/6411 411

Prázdninová činnosť je vhodná pre školopovinné deti od 7 do 14 rokov, pokiaľ nie je napísané inak.

  Platba internet bankingom na č.ú. SK28 5600 0000 0004 9561 4003

  Prosím nezabudnite uviesť variabilný symbol (20192020) a doplňujúce údaje: meno dieťaťa, dátum prázdninového klubu.

  Prázdninový klub počas jesenných prázdnin čoskoro v ponuke!!!

  Prázdniny

  Termín prázdnin

  Jesenné

  30. október 31. október 2019

  Vianoč

  23. december 2019 – 7. január 2020

   Polročné

  3. február 2020 (pondelok)

  Jarné pre Košický kraj a  Prešovský kraj

  2. marec – 6. marec 2020

  Veľkonoč

  9. apríl 14. apríl 2020

  Letné

  1. júl 31. august 2020