OZNAM!!!

Prázdniny

Jesenné p.                             30.október - 31.otóber 2019

Vianočné p.                            23.december 2019 - 7.január 2020

Polročné p.                            3.február 2020

Jarné p. pre Košický kraj        2.-6.marec 2020

Veľkonočné p.                        9.-14.apríl 2020