Spôsob prihlasovania

1. Rezervujte si miesto vyplnením elektronickej prihlášky na prázdninovú činnosť. Prihlášku je možné vyplniť aj osobne na pracovisku EP Popradská 86, Košice.

2. Po potvrdení prijatia vašej prihlášky, trvá rezervácia 7 dní.

Je potrebné počkať, kým Vám prihlášku na Vami uvedený email prepošleme a potvrdíme miesto v tábore. 

3. Až po potvrdení, je možné vyplatiť cenu poukazu letného tábora, pokyny nájdete tu:

Prihláška na prázdninovú činnosť

 1. Prihláška
  1. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
  2. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PRÁZDNINOVÚ ČINNOSŤ

  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________
  6. ____________________________________
  7. ____________________________________
 2. =============================================
 3. Súhlas
  1. SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  2. _____________________________________________
  3. _____________________________________________
  4. _____________________________________________