1. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Orgovánová 5, 040 11 Košice
    1. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 10.3.2020.
    2. Predpokladaný termín konania: 26.3.2020
    3. Harmonogram bude zaslaný do 18.3.2020.
    4. Zmena programu vyhradená podľa počtu prihlásených súťažiacich.

Technická podpora

V prípade akéhokoľvek technického problému, prosím kontaktujte nás na adrese: kastelovicova@cvckosice.sk. Ďakujem.