Poslanie je pomôcť verejnosti

Pod taktovkou riaditeľky PaedDr. Aleny Mocnej a s pomocou kreatívneho vedenia a kvalitných pedagógov sa prezentuje Centrum voľného času v Košiciach so sídlom na Orgovánovej ulici. A že sa mu to aj darí. Jeho budovy pravidelne navštevuje viac ako 5300 členov, čím sa zaraďuje na prvé miesto v rámci celého Slovenska. 

Viac ako 5300 členov vo viac ako 489 záujmových útvarov. V CVC Košice vedia, ako pripraviť podmienky pre aktívne využívanie voľného času. Len tak sa dá vysvetliť taký veľký záujem verejnosti. Túto úlohu má pred sebou 62 zamestnancov počas celého roka. Možno s tým má do činenie a j poslanie celého centra. To majú jasné, chcú pomáhať deťom, mládeži a celej verejnosti. Tým, že im pomôžu uvedomiť si hodnotu zdravého života a spoznať množstvo alternatív trávenia voľného času. Tiež deťom vytvárajú pozitívny vzor, čo prispieva k odmietaniu škodlivých návrhov rovesníkov a kamarátov. No a nemenej dôležitým hľadiskom je vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode a poskytovanie možností sebarealizácie aj rizikovým skupinám. Nehovoriac o tom, že utužujú dobré vzťahy v každodennom živote detí a rodiny. O napĺňanie tohto poslania sa v CVC Košice usilujú od roku 2011. V súčasnosti ich Košičania môžu nájsť v šiestich pracoviskách nachádzajúcich sa vo všetkých častiach mesta a v hlavnom sídle na Orgovánovej 5.  Zaujímavosťou je, že centrum sa môže pochváliť planetáriom a hvezdárňou. Sú tak jediným centrom voľného času na Slovensku, ktoré má vybavenie na pozorovanie oblohy. Organizujú preto astronomické krúžky, no tiež podujatia pre  verejnosť ako napríklad pozorovania alebo Deň kozmonautiky. A svoje brány otvárajú aj na Deň hvezdární a planetárií. Na svoje si však prídu aj vyznávači iných záľub. Centrum voľného času má v ponuke rôzne športové krúžky ako napríklad florbal, atletika, gymnastiku, stolný tenis a iné. No dáva veľký priestor aj umeleckým činnostiam – divadlu a herectvu, fotografovaniu, leteckému modelovaniu alebo keramike. Krúžky nie sú jedinou činnosťou, ktorú centrum organizuje. Pochváliť sa môže rôznymi súťažami a školskou športovou ligou pre žiakov základných škôl. Centrum tiež zastrešuje organizáciu predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré vyhlasuje ministerstvo školstva. Veľmi obľúbenou je súťaž plná talentovaných žiakov Super škola. Pravidelne sa do nej zapájajú školy z celého mesta, pričom trvá celý rok a má niekoľko kôl. Veľké finále prebieha na Hlavnej ulici v Košiciach po čas konania Dní mesta Košice. Vyhlasovania sa tak zúčastní viac ako 600 divákov. A to nie je všetko. Počas mestských dní CVC Košice organizuje tiež súťaž Veselý chodník. Celá ulica sa vtedy zaplní predškolákmi a školákmi pripravených súťažiť a zabaviť sa. Každý rok číslo zúčastnených prevyšuje 1500. Tým sme však s vymenovávaním všetkých aktivít centra neskončili. Z roka na rok sa čoraz väčšej popularite tešia aj narodeninová oslavy pripravovaný centrom. Konajú sa pod dozorom kvalifikovaného pedagóga, čiže rodičia môžu byť spokojní. Len za minulý rok sa ich zúčastnilo 882 detí. Pre školy sú prínosom vzdelávacie podujatia Eko-výlety spojenés poznávaním prírody a zvierat. Ďalším vzdelávacím podujatím v ponuke je Život a peniaze. Ide o program finančnej gramotnosti prispôsobený veku detí, vďaka ktorému sa deti naučia pristupovať k vlastným peniazom zodpovednejšie.

Aj z tohto krátkeho opisu je vidieť, že pracovníci centra voľného času sa nenudia a majú čo robiť, aby celoročnú prípravu všetkých podujatí a záujmových útvarov zvládali. Robia to však radi, lebo za tým vidia viac ako prácu. Ako už bolo spomenuté, bez nejakého klišé, práca sa pre nich stáva poslaním. Každý žiak, ktorý ide s radosťou z ich hodiny, a každé dieťa, šťastné a plné zápolenia pri súťažiach, za tú drinu stoja.