Prihláška na záujmovú činnosť

  1. Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
  2. ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZÁUJMOVÉHO ÚTVARU

  3. Údaje o záujmovom útvare
  4. ____________________________________
  5. Údaje o dieťati
  6. ____________________________________
  7. ____________________________________
  8. ____________________________________
  9. Vzdelávací poukaz
 1. =============================================
 2. Súhlas
  1. SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  2. _____________________________________________
  3. _____________________________________________
  4. _____________________________________________